Category Archives: diesel Organizacje Pożytku Publicznego

WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który swoje środki oddaje między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich terapię zarówno społeczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są wobec tego wykorzystywane na różne formy dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników jednostek spełniających sprecyzowane przez przepisy warunki. Działalność PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd inicjatywa stworzenia forum wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób niezależny i obiektywny analizować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wspieranie działalności osób niepełnosprawnych, śledzi oraz komentuje wszelkie prawne i systemowe założenia w dziedzinie zaangażowania osób niepełnosprawnych.

Posted in diesel Doradztwo, diesel Organizacje Pożytku Publicznego | Tagged | Leave a comment